Mijn aanpak

IndeFlow helpt mensen bij het zetten van een stap in hun loopbaan en/of ontwikkeling. Ik geloof in de kracht en ontwikkelmogelijkheden van mensen. Mijn motto is: “Door te denken en te handelen vanuit kracht is veel mogelijk!”

Zelfinzicht en persoonlijk leiderschap

Zelfinzicht is de kern van ontwikkeling. Mensen krijgen door mijn aanpak inzicht in hun gedrag, kwaliteiten (en valkuilen), waarden en overtuigingen. Persoonlijk leiderschap houdt in dat mensen zelf aan het stuur zitten en ik de bijrijder ben. 

Plezier, energie en respect

Plezier hebben en respectvol met elkaar omgaan zijn belangrijk voor mij. Ik heb ervaren dat mensen plezier en energie krijgen door letterlijk in beweging te komen. Daarom zet ik graag actieve werkvormen in.

Maatwerk, commitment en vertrouwelijkheid

Alle loopbaan- en coachingstrajecten van IndeFlow zijn maatwerk. Vooraf worden afspraken gemaakt over doel, aanpak, duur en doorlooptijd. Het aantal gesprekken hangt af van de vraag en behoefte (gemiddeld is het 3 tot 6 gesprekken van 1,5 uur). Op basis van een kennismakingsgesprek doet IndeFlow een voorstel voor het traject. 

Als een traject start in opdracht van een werkgever, is commitment van de gecoachte een voorwaarde. Ook worden afspraken gemaakt over de wijze van terugkoppeling, uiteraard met inachtneming met de privacy en de vertrouwelijkheid van de gecoachte.

Instrumenten en coachingstechnieken

IndeFlow zet diverse instrumenten in. Naast zelf ontwikkelde vragenlijsten en oefeningen, zet ik geregeld in de instrumenten Talenten Motivatie Analyse (= TMA) en Insights Discovery in.

Talenten Motivatie Analyse (TMA) is een online assessment dat onder meer inzicht geeft in drijfveren, talenten en competenties en beroepskeuze. Talentenscan en Beroepsinteressetest

Insights Discovery is een persoonlijkheidsprofiel dat inzicht geeft in de eigen gedragsvoorkeuren en die van anderen en biedt aanknopingspunten voor een effectieve communicatie en samenwerking.

De coachingstechnieken zijn onder andere ontleend aan NLP en oplossingsgerichte coaching.