Mijn aanpak

IndeFlow helpt mensen, teams en organisaties hun prestaties te verbeteren. Dit doe ik door eigen verantwoordelijkheid van mensen te stimuleren en hen te laten denken in mogelijkheden (in plaats in onmogelijkheden). Mijn motto is: “door te denken en te handelen vanuit kracht is veel mogelijk!”

Respect, plezier en energie

Ik werk graag samen met de mensen in de organisatie. Plezier hebben en respectvol met elkaar omgaan zijn belangrijk voor mij. Ik heb ervaren dat mensen plezier en energie krijgen door letterlijk in beweging te komen. Daarom zet ik graag actieve werkvormen in.

Ontwikkeling en leren

Mijn aanpak is gericht op ontwikkeling en leren. Een strakke “blauwdrukaanpak” met een gedetailleerde routeplanning van A naar B past niet bij mij. Onderweg leren en de route aanpassen horen bij mijn aanpak.

Vraaggericht, doelgericht en commitment

De vraag van de opdrachtgever staat voor mij centraal. Kernvragen in de intake zijn: wat wil je bereiken en wat moet het opleveren (doelen en resultaten).

Commitment voor de opdracht, het doel en de aanpak is essentieel.